Skip to content Skip to footer

VIEW POINT PODGURI

Paqe, dashuri, ndjeshmëri!

Një imazh më të madh se jeta, një aventurë një herë në jetë dhe një nga ndjenjat më të veçanta të jetës suaj – një thënje përshkruese e ndjenjës së shikuari nga një pikë vrojtimi (View point) e njerëzve në planetin Tokë. Nga kjo fillon koncepti i realizimit të View Point – Podguri në qytetin e Istogut me konkretisht tek Burimi i Istogut. Shtegu i cili do ju dërgojë tek pika vrojtuese ka gjatësi 986m dhe lartësia mbi detare 758.49m. Përmes kësaj pike vrojtuese do keni një pamje mahnitëse të gjithë Podgurit. Forma e platosë së metalit e cila qëndron pezull mbi shkëmbinj ka si pikënisje konceptin e paqes, ajo që po i mungon tani gjithë botës por e përfaqëson qytetin e Istogut. Dashurisë ndaj natyrës dhe vetëdijesimin mbi rëndësinë e saj në ekzistencën e njeriut, dashurisë ndaj Atdheut.


Peace, love, empathy!

A larger-than-life image, a once-in-a-lifetime adventure, and one of the most special feelings of your life – a description statement of feeling when observing people on planet Earth from a point of view. View Point – Podguri is situated over the spring in the town of Istog/Istok. The trail distance to the observation point is 986 m long and 758.49m above sea level. From this observation point you will have a stunning view of entire Podguri region. The shape of the metal plateau suspended over the rocks promotes peace in a world of turmoil. Love of nature and self-awareness of its impact in human existence.