Skip to content Skip to footer

HIKE

Via Dinarika dhe shtigjet e Podgurit

Gjëra të bukura lindin kur njerëzit dhe malet takohen. Në të gjitha gjërat e natyrës ka diçka të mrekullueshme.

Sepse në fund të fundit, ju nuk do të kujtoni kohën që keni kaluar duke punuar në një zyrë, por do të kujtoni kohën që keni kaluar duke shijuar ngjitjet në male. Pamja që ofrojnë Bjeshkët e Moknës “Bukuroshja e Ballkanit” 1800 deri në 2100 m/lmd në qytetin e Istogut do ju bëjë të ndiheni krenar sa herë që ngjiteni lartë.Via Dinarika and Podgur Trails

“Great things are done when men and mountains meet”. “In all things of nature there is something of the marvelous”. Because in the end, you won’t remember the time you spent working in an office, but you will remember the time you spent enjoying climbing the mountains. Mountain views of Mokna, “The Beauty of Balksns” from 1800 to 2100 m/lm located above the town of Istog will make you feel proud every time you climb.